Fotogrametria i skaning 3D

Wizualizacje 3D

Wizualizujemy obiekty niezależnie od ich wielkości (budynki, maszyny lub ich fragmenty). Modele są konstruowane za pomocą tworów wektorowych (bryły, powierzchnie) z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD co umożliwia eksport do programów z rodziny AutoCad i Microstation.

Pomiary fotogrametryczne

Są techniką zdalnego pozyskiwania danych wykorzystującą fotografię cyfrową. W zależności od potrzeb zdjęcia wykonywane są z samolotu, teleskopowej wieży o wysokości 20m oraz statywów naziemnych.Technika ta stosowana jest najczęściej w następujących pracach…

Inwetaryzacje architektoniczne

Inwentaryzacje bryły i struktury obiektu, pomiary powierzchni użytkowej i kubatur, inwentaryzacje fasad, malowideł, witraży, rozwinięcia i odwzorowania powierzchni o przekroju krzywoliniowym, archiwizacje geometrii i stanu obiektów

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki, która skupia się na odwzorowaniu rozmiarów, kształtów i wzajemnego położenia różnych obiektów. Pomiary są zdobywane za pomocą fotogramów, czyli zdjęć fotogrametrycznych. W geodezji, korzystanie z tej metody pozwala na osiągnięcie bardzo precyzyjnych wyników, na podstawie których mogą być tworzone mapy lub badania terenu pod konkretne cele.

Fotogrametria dla firm i osób prywatnych

Fotogrametria to usługa, którą oferujemy zarówno firmom, inwestorom, a także osobom prywatnym. W zależności od rozmiaru terenu, specyfiki znajdujących się na nich obiektów i innych czynników, dobieramy środki w taki sposób, by każdy pomiar był wykonany precyzyjnie i służył za solidną podstawę do dalszych działań.

Wszystkich zainteresowanych nasza ofertą zachęcamy do kontaktu!