Pomiar geometrii obiektów inżynierskich

Pomiary parametrów geometrycznych budynków, konstrukcji stalowych, maszyn, rurociągów, suwnic itp. w odniesieniu do obowiązujących norm.

  • Pomiary powierzchni II-go stopnia (chłodnie kominowe, kominy, zbiorniki na wodę, gaz, mazut itp.) pod kątem wyznaczenia ich parametrów matematycznych i wykonywania obliczeń pochodnych.
  • Pomiary geodezyjne przy montażu i regulacji maszyn i urządzeń (suwnice, wywrotnice wagonów, młyny węglowe, zwałowarkiładowarki materiałów sypkich, windy i ich prowadnice, żurawie budowlane, ciągi produkcyjne)