Kompleksowa obsługa inwestycji
w zakresie prac geodezyjnych

Dostarczenie map na potrzeby wstępnych studiów projektowych

  • Dostarczenie map do warunków zabudowy, map do celów projektowych.
  • Obsługa budowy – tyczenie projektowanych obiektów w terenie oraz bieżąca kontrola geometrii wykonywanych elementów.
  • Inwentaryzacje powykonawcze