Zlecenia nietypowe

ZZ

Pomiary, których nie da się jednoznacznie zaklasyfikować do powszechnie znanych kategorii.

Wiąże się to najczęściej z zaprojektowaniem nowej technologii pomiaru, użycia nietypowych instrumentów pomiarowych. Dla takiego zlecenia obliczamy niepewność pomiarową a priori tak aby dokładności uzyskanych wyników spełniały wymagania zleceniodawcy.