Numeryczny model terenu i pomiary objętości

1. Pomiary i obliczenia mające na celu wyznaczenie masy zapasów paliw (węgiel, biomasa), materiałów sypkich, kruszyw, mas ziemnych itp.
  • pomiary objętości metodą tachimetryczną lub fotogrametryczną (lotnicza lub z masztu)
  • pomiary gęstości (objętościowej lub nasypowej) metodą skrzyniową lub odwiertów

2. Pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania.
3. Pomiar rzeźby terenu, w celu stworzenia jego numerycznego modelu oraz wnoszenie projektowanego ukształtowania terenu w model istniejący.

Pomiar rzeźby terenu – numeryczne modele terenu i pomiar objętości mas ziemnych

Numeryczny model terenu (nmt) to popularny w geodezji i kartografii sposób na przedstawienie danej topografii na określonym obszarze. Rosnące zapotrzebowanie na numeryczne modele terenu jest generowane przez rozwój nowoczesnych technik projektowania infrastruktury inżynieryjnej. Projektowany obiekt, oprócz wymogu jak najlepszego spełniania swojej funkcji, powinien być harmonijnie wkomponowany w otaczającą go przestrzeń. Tu wkraczają pomiary, które z wyjątkową precyzją i dokładnością stworzą model danego terenu pozwalający na wcześniejszą wizualizację obiektu na danej przestrzeni. Jest to obecnie jeden z najbardziej popularnych sposobów na przedstawianie obiektów w różnych realnych lokalizacjach. NMT pozwala przygotować atrakcyjną ofertę dla inwestorów, lub przygotować pokaz dla osób budujących dom w konkretnej dzielnicy, lub na ściśle wyznaczonej działce.

Aby móc sprostać wymogom takiego zlecenia, projektant powinien mieć do dyspozycji wierny obraz fragmentu powierzchni Ziemi, na którym obiekt ten umieści. Za pomocą numerycznego modelu terenu otrzymujemy w pełni trójwymiarowe modele, będące elektronicznym zbiorem danych o ukształtowaniu terenu, lokalizacji elementów istniejącej infrastruktury, pokryciu szatą roślinną itp. Dzięki pełnej metryczności takiego modelu można, przy użyciu dedykowanego oprogramowania, wykonać na nim pomiary objętości mas ziemnych, określić odległości do istniejących obiektów, wyznaczyć powierzchnie, wygenerować przekroje. Te wszystkie elementy pozwalają na stworzenie całego trójwymiarowego środowiska, które w idealny sposób odwzoruje dany teren i pozwoli na dalsze działania projektowe. Zaletą tego rozwiązania jest wyróżniająca się precyzja pomiarów. Bardzo łatwo naocznie nie zarejestrować pewnych elementów, ocena na podstawie zdjęcia również może się okazać nietrafna. Dlatego podczas planowania dużych przedsięwzięć, zlecenie tego typu modelu jest jedynym pewnym i skutecznym sposobem na otrzymanie bezbłędnej analizy terenu, która jest wymagana dla wielu inwestycji.

NMT powstaje w wyniku przetworzenia do postaci cyfrowej, danych pomiarowych, pozyskanych rozmaitymi metodami, na przykład fotogrametryczną, skaningu laserowego, geodezyjną (tachimetria, GPS RTK), lub za pomocą zdjęć lotniczych.

Pomiar objętości kruszyw – pomiar objętości węgla, kruszyw, rud oraz innych surowców sypkich spotykanych w przemyśle wydobywczym

Innym, ważnym polem w geodezji i kartografii, na którym powszechnie wykorzystuje się numeryczne modele terenu, jest pomiar objętości węgla, kruszyw, rud, popiołów, humusu i innych surowców sypkich, wykonywane dla firm posiadających magazyny w postaci hałd i pryzm lub prowadzących działalność wydobywczą.

Numeryczny model pokrycia terenu NMT wiernie odzwierciedla kształt składowanych surowców i służy do wykonania obliczeń ich objętości. Pomiar objętości węgla, czy też kruszyw pozwala na ustalenie stanów magazynowych lub określenie postępów w wydobyciu. W przypadku tych zastosowań, szczególnie ważna jest szybkość wykonania pomiaru i wysoka precyzja odwzorowania powierzchni terenu. Działania te mają na celu nie tylko szybkie kalkulacje ilości i stanu danego surowca, lecz także minimalizowanie wszelkich ewentualnych strat wywołanych niewłaściwych zagęszczeniem. Jest to tym bardziej istotne, im większy jest dzienny obrót materiału danego przedsiębiorstwa. W efekcie takiego pomiaru można zaoszczędzić bardzo wiele, a także poznać dokładny stan inwentarza, co pozwala na lepsze planowanie dystrybucji materiału.

Najszybciej rozwijającą się na tym rynku technologią pozyskiwania danych jest fotogrametria, realizowana z pokładów dronów. Zapewnia ona bardzo szybki proces pomiarowy, niezakłócający procesów produkcyjnych. Optymalizuje ona proces w aspekcie ekonomicznym i zwiększa bezpieczeństwo podczas pomiarów. Nie wymaga ona obsługi manualnej całej ekipy, a zaledwie wykształconego operatora drona, który bada teren za pomocą specjalistycznych modeli tych urządzeń. Nie tylko pozwala to zaoszczędzić na czasie, pieniądzach i nerwach związanych z ewentualnymi poprawkami, lecz także gwarantuje znacznie wyższą jakość otrzymanych pomiarów. Drony to nowoczesne rozwiązanie, które w geodezji daje wyjątkowo spektakularne efekty, a profesjonalne i szerokie wykorzystaniu modeli terenu, tylko o tym świadczy. Zachęcamy do przetestowania tej technologii i przekonania się, jak wiele można na niej skorzystać.

Interesują Cię numeryczne modele terenu i pomiary mas ziemnych? Skontaktuj się z nami

Wszystkich zainteresowanych naszą wszechstronną ofertą pomiarów objętości kruszyw, powierzchni terenu, a także numerycznych modeli terenu serdecznie zachęcamy do kontaktu! Oferujemy pomiary i obliczanie objętości mas ziemnych na wysokim poziomie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stałemu doskonaleniu swoich umiejętności oraz zaangażowaniu w każdy zlecony nam projekt, możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość usług oraz szybki czas ich wykonania. Gorąco zapraszamy do współpracy!