Pomiary fotogrametryczne i skaning laserowy

Za pomocą skanerów laserowych oraz fotografii cyfrowej, pozyskujemy dane o geometrii i teksturze obiektów będących przedmiotem opracowania.

Skaner bardzo precyzyjnie i wydajnie inwentaryzuje geometrię obiektów, natomiast fotografia cyfrowa dodaje informacje o ich kolorze, fakturze i detalach. Dzięki możliwości wykonywania zdjęć z samolotu, drona, czy teleskopowej wieży, o wysokości 20m, możemy dodatkowo uzupełnić dane o geometrii, w miejscach niedostępnych dla skanera.

Techniki te stosujemy najczęściej w następujących pracach:

  • inwentaryzacje fasad i wnętrz obiektów zabytkowych i sakralnych
  • inwentaryzacje obiektów budowlanych
  • wizualizacje 3D
  • dokumentacje stanu powłok budowli inżynierskich
  • pomiary kubatur