Inwentaryzacja budynku

Na czym polega?

  • inwentaryzacje bryły i struktury obiektu
  • pomiary powierzchni użytkowej i kubatur
  • inwentaryzacje fasad, malowideł, witraży
  • rozwinięcia i odwzorowania powierzchni o przekroju krzywoliniowym
  • archiwizacje geometrii i stanu obiektów

Inwentaryzacje budynków najczęściej poprzedzają proces projektowy na potrzeby przebudów, rewitalizacji, adaptacji do nowego przeznaczenia. Mają na celu zarejestrowanie stanu istniejącego, tak aby powstała w ich wyniku dokumentacja zaspokoiła potrzeby projektowania. Dostarczają danych o rozkładzie pomieszczeń, grubościach ścian i konstrukcji nośnych, wyglądzie fasad, istniejącej stolarce i instalacjach itp. Standardowa dokumentacja powstała w ich wyniku zawiera część opisową, rzuty kondygnacji i fasad, przekroje, zdjęcia.

Szczególnym przypadkiem jest inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego, podczas której oprócz wykonywania standardowych czynności, zwraca się uwagę na elementy wystroju i zdobnictwa pod kątem ich formy i stopnia zachowania. Dokumentacja tworzona w tym procesie służy nie tylko specjalistom z branży architektonicznej i budowlanej , ale również konserwatorom zabytków.

Dynamiczny rozwój technik pomiarowych i modelowania komputerowego umożliwia obecnie tworzenie trójwymiarowych modeli cyfrowych inwentaryzowanych obiektów, które oprócz dokładnej geometrii zawierają również informację o kolorze i fakturze ich elementów. W zależności od potrzeb, model taki może być tak zwaną chmurą punktów, siatką (mesh) lub obiektem wektorowym CAD. Można powiedzieć, że modele takie, to przeniesienie budowli będącej przedmiotem zainteresowania, pod dach pracowni projektowej. Z łatwością można pobrać z nich dane, bez potrzeby dodatkowych wizyt na obiekcie. Inwentaryzacja budynku to jeden z wielu kierunków, którym podąża obecnie geodezja.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o dowolną formę kontaktu z nami a doradzimy i ustalimy wszystko, co będzie potrzebne do wykonania zlecenia.

Portfolio

Baszta w Dąbrowicy k. Lublina
Bazylika Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
Bryggen w Bergen, Norwegia
Budynek Kina Andromeda w Tychach
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach
Cerkiew prawosławna pw. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie
Dworzec PKP w Tychach
Fasady budynków przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie
Kościół Katedralny pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu
Kościół oo. Franciszkanów w Zamościu
Kościół pw. Świętego Ducha w Toruniu
Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi
Kraków, relikty murów magistralnych Kramów Bogatych
Ratusz w Zamościu
Synagoga w Przysuchej
Zamek Chudów
Zespół Cerkiewno-Cmentarny w Narolu-Krupcu