Fotogrametria i skaning 3D

Wizualizacje 3D

Wizualizujemy obiekty niezależnie od ich wielkości (budynki, maszyny lub ich fragmenty). Modele są konstruowane za pomocą tworów wektorowych (bryły, powierzchnie) z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD co umożliwia eksport do programów z rodziny AutoCad i Microstation.

Pomiary fotogrametryczne

Są techniką zdalnego pozyskiwania danych wykorzystującą fotografię cyfrową. W zależności od potrzeb zdjęcia wykonywane są z samolotu, teleskopowej wieży o wysokości 20m oraz statywów naziemnych.Technika ta stosowana jest najczęściej w następujących pracach…

Inwetaryzacje architektoniczne

Inwentaryzacje bryły i struktury obiektu, pomiary powierzchni użytkowej i kubatur, inwentaryzacje fasad, malowideł, witraży, rozwinięcia i odwzorowania powierzchni o przekroju krzywoliniowym, archiwizacje geometrii i stanu obiektów