Fotogrametria i skaning 3D

Wizualizacje 3D

Wizualizujemy obiekty niezależnie od ich wielkości (budynki, maszyny lub ich fragmenty). Modele są konstruowane za pomocą tworów wektorowych (bryły, powierzchnie) z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD co umożliwia eksport do programów z rodziny AutoCad i Microstation.

Pomiary fotogrametryczne

Są techniką zdalnego pozyskiwania danych wykorzystującą fotografię cyfrową. W zależności od potrzeb zdjęcia wykonywane są z samolotu, teleskopowej wieży o wysokości 20m oraz statywów naziemnych.Technika ta stosowana jest najczęściej w następujących pracach…

Inwetaryzacje architektoniczne

Inwentaryzacje bryły i struktury obiektu, pomiary powierzchni użytkowej i kubatur, inwentaryzacje fasad, malowideł, witraży, rozwinięcia i odwzorowania powierzchni o przekroju krzywoliniowym, archiwizacje geometrii i stanu obiektów

Współczesne metody projektowania obiektów inżynierskich wymagają coraz większej ilości wiarygodnych danych o przestrzeni, w której obiekty te maja powstać. Dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi instrumentów pomiarowych oraz oprogramowania, technologia masowego pozyskiwania danych w przestrzeni 3D może sprostać coraz wyższym wymaganiom, zarówno co do stopnia dokładności , jak i szczegółowości. Wiodącymi w tej dziedzinie są skaning laserowy 3D oraz pomiary fotogrametryczne.

Skaning laserowy odwzorowuje otaczającą przestrzeń w postaci bardzo dokładnej chmury punktów, w której każdy punkt oprócz współrzędnych przestrzennych posiada także informację o kolorze. Pozwala to, już w tej surowej postaci, na wizualizację i pomiary geometrii przy użyciu dedykowanych programów komputerowych. Wiodące w branży skanery są w stanie rejestrować ponad milion punktów na sekundę. Niestety skanery laserowe ze względu na swoja wagę i sposób działania nie wszędzie znajdują zastosowanie.

Pomiary fotogrametryczne, znane i wykonywane już od wielu lat, bazujące na fotografii, otrzymały dzięki postępowi technologicznemu narzędzia, które wyniosły je na nowy poziom rozwoju, powodując, że stały się konkurencyjne w stosunku do skaningu laserowego. Narzędziami, które to uczyniły są fotografia cyfrowa, zaawansowane oprogramowanie komputerowe bazujące na komputerach o stale rosnącej mocy obliczeniowej oraz pojawienie się bezzałogowych platform latających – dronów. Dzięki lekkim aparatom fotograficznym, zamontowanym na dronach, pozyskiwanie danych poprzez wykonywanie zdjęć obiektów, stało się łatwe i szybkie. Znacznie zmalała ilość martwych pól, czyli miejsc na obiekcie, gdzie pozyskanie danych było niemożliwe. Oprogramowanie sprawiło, że technologia ta nie jest już zarezerwowana dla wąskiego grona specjalistów. Stała się powszechna. Wystarczy mieć elementarną wiedzę o fotogrametrii, by wykonywać poprawne pomiary. Efektem pomiarów jest chmura punktów, o nieco gorszych dokładnościach niż w przypadku skaningu laserowego, ale za to w jednym procesie uzyskuje się model siatkowy (mesh) z fotorealistycznym teksturowaniem.

Oczywiście należy pamiętać, że żadna z wyżej wymienionych metod pomiarowych nie jest uniwersalna. Używa się ich w zależności od potrzeb. Często wykorzystuje się je łącznie, aby efekt, w postaci modelu obiektu, który jest przedmiotem zainteresowania jak najlepiej spełniał oczekiwania jego odbiorcy.