Pomiar pionowości wieży

Wieże są inżynierskimi konstrukcjami o przestrzennym ustroju szkieletowym, gdzie możemy zaobserwować bardzo dużą różnicę pomiędzy wymiarem poprzecznym a jego wysokością. Budowa wież wymaga wielkiej precyzji oraz zastosowania najwyższej jakości elementów, które nie zawiodą. Nawet najmniejszy błąd czy zaniedbanie. odciska swoje piętno na całej konstrukcji. Dla bezpieczeństwa wieży jako konstrukcji, trzeba analizować stan techniczny niemal wszystkich elementów, a także geometrię konstrukcji, która ulega odkształceniu w czasie.

Profesjonalny pomiar pionowości wieży

Obowiązkowym badaniem dla wież, jest pomiar wychylenia jej osi od pionu, mierzony na konkretnych wysokościach. Sam pomiar pionowości dla wież jest najczęściej niewystarczający. Pomija się tutaj niezwykle istotny czynnik, jakim jest skręcenie budowli wokół własnej osi. Dlatego popełnieniem błędu w badaniu jest wykonanie wyłącznie pomiaru geometrii wieży tylko do wyznaczenia wychylenia jej osi, bez bardzo ważnego zmierzenia kształtu przestrzennego wybranych krawężników. Pomiar pionowości wieży powinien dotyczyć również poziomych przekrojów budowli na wybranych jej wysokościach.