Pomiary przemieszczeń

i odkształceń obiektów inżynierskich

00
Cykliczne pomiary deformacji terenu, osiadań budowli, ruchów wałów zbiorników wodnych składowisk popiołu, skarp
  • Pomiary odkształceń powierzchni II’go stopnia (chłodnie kominowe, kominy, zbiorniki na wodę, gaz, mazut itp.)
  • Pomiary ruchów urządzeń (rurociągi parowe, turbiny, zbiorniki) wywołanych temperaturą, ciśnieniem, obciążeniem mechanicznym.
  • Pomiary pionowości (kominy przemysłowe, maszty, budynki wielopiętrowe).
  • Pomiary prostoliniowości (jezdnie podsuwnicowe, torowiska, ciągi technologiczne).